Aktualności


Nauka zdalna klas I - III

Informujemy, że od dn. 9 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III.
Uczniowie wszystkich klas kontynuują naukę w trybie zdalnym na platformie Microsoft 365 z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Zajęcia odbywać się będą według dotychczasowego planu lekcji.


MS TEAMS - PORADNIK DLA UCZNIÓW

Link do kursuRegulamin zdalnego nauczania
obowiązujący w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu
- Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w OlkuszuZarządzenie Dyrektora: w sprawie organizacji realizacji zadań Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


KOMUNIKAT Z DNIA 26.10.2020 r.

W związku z wystąpieniem przypadku zakażenia SARS-CoV -2 decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu:
12 uczniów klasy 3 C Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olkuszu zostaje objęta kwarantanną domową
od 27.10.2020r. do dnia 01.11.2020r. włącznie.


UWAGA
Godziny pracy świetlicy szkolnej nie ulegają zmianie


KOMUNIKAT Z DNIA 22.10.2020 r. GODZ. 11:45

W związku z wystąpieniem przypadku zakażenia SARS-CoV -2 decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu:
1) 5 uczniów klasy 7 A Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olkuszu zostaje objętych kwarantanną domową od 22.10.2020r. do dnia 26.10.2020r. włącznie.
2) 1 nauczyciel oraz 8 dzieci z grupy „Motylki” Przedszkola Integracyjnego Nr 9 w Olkuszu zostaje objętych kwarantanną domową od dnia 23.10.2020r. Uczniowie, dzieci, nauczyciel oraz osoby wspólnie zamieszkujące są zobowiązane do pozostania w domu.

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu
Tomasz Tomsia


Zarządzenie Dyrektora: w sprawie procedury bezpiecznego funkcjonowania w strefie żółtej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu


Projekt: "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz" - informacja dla rodziców


AKCJA "OWOCE I WARZYWA W SZKOLE" - Informacja dla rodziców


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Zarządzenie Nr 29/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 W Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego - wspólny list szefów MEN, MI i GIS

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce - wytyczne MI i GIS

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Instrukcja obsługi Dozownika do automatycznego, bezdotykowego dozowania płynów

PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Od 2 września wszystkie klasy mają zajęcia w szkole w swoich salach zgodnie z zamieszczonym wyżej planem.


Podsumowanie roku szkolnego 2019-2020 - komunikat MEN

Raport MEN: Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w okresie epidemii COVID-19

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych roku szkolnym 2019/2020


UWAGA

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE?

ZALECENIAMateriały edukacyjne - polecane platformy, strony i serwisy internetowe:

MEN - zdalne lekcje
Epodręczniki
Zasoby SCHOLARIS
Włącz Polskę
Lektury dla klas 0 - VIII /czytanie w przeglądarce i e-book/
ESERO KOPERNIK
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ-EDUKACJA
Przystanek-historia
NINATEKA EDU
MUZYKOTEKA SZKOLNA
POLONA
Polskie radio dzieciom
Wydawnictwo MAC
Informatyka dla uczniów klas I - VIII
Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:
CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA (CKE))-INFORMATORY
CKE-MATERIAŁY DODATKOWE
OKE W GDAŃSKU-MATERIAŁY ĆWICZENIOWE
OKE W KRAKOWIE
OKE W WARSZAWIE-MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ
CKE-ARKUSZE EGZAMINACYJNE-2019


Wydarzenia szkolne

Każde wydarzenie opisane jest w naszej galerii.

Ogłoszenia
 • 23.02.2020r. - Zawody pływackie w Myślenicach
 • 14.02.2020r. - Walentynki w klasie 2b
 • 14.02.2020r. - Bal karnawałowy dla uczniów klas pierwszych
 • 14.02.2020r. - Dzień Babci i Dziadka w klasie 1b
 • 27.01.2020r. - Klasy ósme i 7a na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • 24.01.2020r. - Dzień Babci i Dziadka w klasie 2b
 • 15.01.2020r. - Klasa 5c i 6b w Teatrze Bagatela w Krakowie
 • 14.01.2020r. - Klasy drugie w Nowej Górze w "Ranczu Artemidy"
 • 20.12.2019r. - Wigilie klasowe
 • 20.12.2019r. - Jasełka 2019'
 • 18.12.2019r. - Warsztaty bożonarodzeniowe klasy IIIc i IIId
 • 17.12.2019r. - Klasy IIIa i IIIb w Kuźniczce Nowej
 • 06.12.2019r. - Mikołajki
 • 05 - 06.12.2019r. - Lekcje w Bibliotece Miejskiej
 • 04.12.2019r. - Klasy IIa i IIId na spotkaniu w MOSiR
 • 04.12.2019r. - Klasy IIc i IVa w Bęble
 • 29.11.2019r. - Andrzejki SKLOP
 • 29.11.2019r. - Andrzejki w klasach młodszych
 • 27.11.2019r. - Konkurs recytatorski
 • 14.11.2019r. - Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna
 • 12.11.2019r. - Klasy drugie w teatrze
 • 13.11.2019r. - Klasa IIIa - w hali MOSiR
 • 29.11.2019r. - Happening NO PROMIL, NO PROBLEM
 • 27.11.2019r. - Klasa IIIa na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
 • 08.11.2019r. - "Szkoła do hymnu" - wspólne śpiewanie hymnu narodowego
 • 08.11.2019r. - Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości
 • 23.10.2019r. - Ślubowanie klas pierwszych
 • 18.10.2019r. - Rajd górski na Czantorię
 • 14.10.2019r. - Dzień Edukacji Narodowej
 • 11.10.2019r. - Lekcja w muzeum - klasa III a
 • 09.10.2019r. - Klasy trzecie w Teatrze Zagłębia
 • 30.09.2019r. - Klasa IIIc w olkuskich muzeach
 • 23.09.2019r. - Ojcowskim szlakiem po nagrodę
  klasa 7b i 7c
 • 9.09.2018r. - Wyjście klasy 7b na "Finisaż wystawy Dawida Makowskiego"
 • Na podstawie Rozporządzenia MEN
  z dnia 5 października 2010r. o zmianie
  rozporządzenia o organizacji
  roku szkolnego (Dz.U. z 2010r.
  Nr. 186 poz. 1245), Dyrektor Zespołu
  Szkolno - Przedszkolnego Integracyjnego
  Nr 1 w Olkuszu ustalił:

  2 XI 2020r.,4,5 I 2021r.,
  25, 26, 27 V 2021r. dla klas I - VII /egzaminy klas VIII/,
  28 V 2021r., 4 VI 2021r.

  dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
  Uczniowie mają możliwość skorzystania
  w tych dniach z zajęć
  opiekuńczo - wychowawczych
  w świetlicy szkolnej.

Powrót do Aktualności