Aktualności


Zakończenie roku szkolnego - 24.06.2022r. /sala rytmiki/KLASY I - III - godzina 8.00

KLASY VIII - godzina 9.00

KLASY IV - VII - godzina 10.30Szanowni Państwo

Projekt "Małopolska Niania 2.0"
W ramach projektu przyznawane są granty na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia niani zatrudnionej przez zamieszkałych w woj. małopolskim rodziców, którzy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 mają problem z funkcjonowaniem na rynku pracy.
Nabór wniosków od 13.05-30.05.2022r.
Z dofinansowania mogą skorzystać także obywatele Ukrainy.

CZWARTY NABÓR DO PROJEKTU "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0" - INFORMACJAINFORMACJA - tłumaczenieINFORMACJA - PDFW imieniu Dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej zapraszam Państwa i Uczniów wraz z Rodzicami na uroczystą przysięgę wojskową, połączoną ze Świętem 11MBOT. Uroczystość odbędzie się 21 maja 2022r. o godzinie 11:00 na Rynku Miejskim w Olkuszu. W trakcie uroczystości będzie można zapoznać się ze sprzętem wojskowym.
Z poważaniem,
kpr. Michał GĄSTOŁ
Laureaci Powiatowego Konkursu Tematycznego:
Polskie drogi do niepodległości. Postawy Polaków wobec zaborców w okresie powstania styczniowego
Wiktoria Pasternak - laureatką
Małopolskiego Konkursu Kuratoryjnego z Języka PolskiegoPrzedstawienie wielkanocne pt. "Spotkanie ze Zmartwychwstałym" (mp4)


Przedstawienie wielkanocne pt. "Spotkanie ze Zmartwychwstałym"
/FOTORELACJA - kliknij/


AKCJA POPULARYZACJA

Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje cykl konkursów dla dzieci i młodzieży w ramach programu "Akcja popularyzacja", zmierzających do szerzenia wiedzy o problemach ekologicznych współczesnego świata, a tym samym zwiększenia świadomości dotyczącej zmian klimatycznych.

Informacja o konkursach


Zebrane dary pojechały do Ukrainy
FOTORELACJA - kliknij
Więcej informacji w zakładce: ERAZMUS

Dominika Borkowska Dominika i Maciej Halkiewicz z Uczniowskiego Klubu Sportowego Omega Olkusz zostali powołani do tegorocznej Kadry Narodowej Juniorów w Pływaniu
Trenerzy: Przemysław Wójcikowski, Grzegorz Suprun oraz Małgorzata Panasiuk


Jasełka /kliknij w zdjęcie:/
XV Powiatowy Konkurs Muzyczno-Recytatorski - wyniki


Akademia z okazji Święta Niepodległości /kliknij w zdjęcie:/Uczniowski Klub Sportowy "Korona" Olkusz
obronił TYTUŁ MISTRZA POLSKI !!!
1 miejsce w skokach na ścieżce
3 miejsce w skokach na Podwójnej Mini Trampolinie
Trener: Jacek Czerniak, Marek Starczyński

Więcej informacji w zakładce: Sport


TELEFONY ZAUFANIA


KONKURS LITERACKI !!!


Kalendarz szkolny i dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych


Szanowni Państwo,
Rusza druga edycja projektu "Rozwój kształcenia ogólnego" w szkołach podstawowych gminy Olkusz.

Więcej informacji w zakładce: Projekty


Dominika Borkowska kl. 7a - Mistrzem Polski na dystansie 200 metrów stylem klasycznym


"Chrońmy Źródła Wody"

To hasło konkursu literacko-plastyczno -ekologicznego, zorganizowanego po raz piąty przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu.
Zainteresowanie konkursem było ogromne. Profesjonalne jury oceniało ponad 600 prac, które wpłynęły od przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z sześciu gmin powiatu olkuskiego. Prace były na bardzo wysokim poziomie i niełatwo było wybrać najlepsze.
Podsumowanie V edycji konkursu odbyło się w naszej szkole 8 czerwca. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu - Pan Tomasz Tomsia powitał uczestników konkursu wraz z opiekunami oraz organizatorów tegorocznej edycji. Honorowy Patron Konkursu - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Pan Roman Piaśnik, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu - Pan Alfred Szylko oraz Wiceprezes Zarządu - Pan Adam Kamionka wraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu - Panią Agatą Knapik oraz kierownikiem Biblioteki Pedagogicznej w Olkuszu i członkiem Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu Panią Haliną Świtlicką nagrodzili laureatów i wyróżnionych uczestników oraz wręczyli wszystkim pamiątkowe dyplomy.
Cieszymy się, że dzieci i młodzież z naszego zespołu przyłączyły się do akcji na rzecz ochrony źródeł wody. Takie wspólne działania edukacyjno-ekologiczne z pewnością rozbudzają u młodych ludzi poczucie odpowiedzialności za naszą planetę.
Więcej informacji i zdjęć w zakładce: Galeria - Rozdanie nagród - konkurs "Chrońmy Źródła Wody"

Miło nam poinformować, iż nasza szkoła uzyskała, jako jedna ze 159 placówek z całej Polski, AKREDYTACJĘ w sektorze Edukacja szkolna programu ERASMUS +.
Oznacza to, iż nasza szkoła będzie regularnie otrzymywać dofinansowanie na działania kadry i uczniów w ramach programu Erasmus+ przez kolejne 6 lat.
Jest to ogromna szansa na rozwój zarówno dla naszej młodzieży jak i kadry pedagogicznej.
Wnioskowaliśmy o szkolenia językowe i metodyczne dla nauczycieli oraz udział naszych uczniów w międzynarodowych projektach.
W pierwszym etapie zostaną przeprowadzone szkolenia językowe nauczycieli zaangażowanych w realizację projektów, tak aby następnie wykorzystać te umiejętności uczestnicząc w międzynarodowych kursach podnoszących nasze kwalifikacje.
Kolejnym etapem będzie udział naszych uczniów w międzynarodowych projektach realizowanych na terenie państw współpracujących z programem Erasmus+.
Akredytacja Erasmus jest narzędziem dla organizacji zajmujących się edukacją dorosłych, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz edukacją szkolną, które chcą otworzyć się na międzynarodową wymianę i współpracę. Przyznanie akredytacji Erasmus potwierdza, że wnioskodawca opracował plan wdrożenia wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach swoich starań na rzecz rozwoju swojej organizacji.
Instytucje posiadające Akredytację będą regularnie otrzymywały środki finansowe na działania związane z wyjazdami zagranicznymi bez konieczności corocznego udziału w konkursach wniosków.
Po uzyskaniu Akredytacji nasza szkoła będzie mogła corocznie korzystać z palety możliwości: kursów i szkoleń metodycznych dla nauczycieli, wymiany dobrych praktyk oraz wymian uczniowskich (krótko- i długoterminowych).


UWAGA - ZMIANA KONTA RADY RODZICÓW
Wpłaty dokonane na poprzedni rachunek zostaną przekazane na nowe konto

Nowy numer konta:
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olkuszu
88 8450 0005 0050 0746 8581 0004

Powrót do Aktualności