Aktualności


Szkolny Zestaw Podręczników: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi rok szkolny 2021/2022


Dominika Borkowska kl. 7a - Mistrzem Polski na dystansie 200 metrów stylem klasycznym

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021


Czytelnictwo: klasy 1 - 3 rok szkolny 2020/2021

Czytelnictwo: klasy 4 - 8 rok szkolny 2020/2021


"Chrońmy Źródła Wody"

To hasło konkursu literacko-plastyczno -ekologicznego, zorganizowanego po raz piąty przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu.
Zainteresowanie konkursem było ogromne. Profesjonalne jury oceniało ponad 600 prac, które wpłynęły od przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z sześciu gmin powiatu olkuskiego. Prace były na bardzo wysokim poziomie i niełatwo było wybrać najlepsze.
Podsumowanie V edycji konkursu odbyło się w naszej szkole 8 czerwca. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu - Pan Tomasz Tomsia powitał uczestników konkursu wraz z opiekunami oraz organizatorów tegorocznej edycji. Honorowy Patron Konkursu - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Pan Roman Piaśnik, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu - Pan Alfred Szylko oraz Wiceprezes Zarządu - Pan Adam Kamionka wraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu - Panią Agatą Knapik oraz kierownikiem Biblioteki Pedagogicznej w Olkuszu i członkiem Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu Panią Haliną Świtlicką nagrodzili laureatów i wyróżnionych uczestników oraz wręczyli wszystkim pamiątkowe dyplomy.
Cieszymy się, że dzieci i młodzież z naszego zespołu przyłączyły się do akcji na rzecz ochrony źródeł wody. Takie wspólne działania edukacyjno-ekologiczne z pewnością rozbudzają u młodych ludzi poczucie odpowiedzialności za naszą planetę.
Więcej informacji i zdjęć w zakładce: Galeria - Rozdanie nagród - konkurs "Chrońmy Źródła Wody"


Organizacja zajęć od 17.05.2021

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu w sprawie organizacji obowiązującej od 17.05.2021r. pdf


Szkoła muzyczna - nabór

Rekrutacja do szkoły muzycznej. pdf


Szanowni Państwo,
Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej:
Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie.
Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego  centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.
Szczegółowe informacje dotyczące powrotu do nauki stacjonarnej:

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkolach. pdf

Wszystkie informacje można znaleźć też na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Edukacji i Nauki


Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień uruchamia Punkt Konsultacyjny dla rodziców i dzieci w wieku 10-18 lat.

kliknij w obrazek


Szanowni Państwo,
Na stronie internetowej Poradni zamieszczono wzory nowych druków do pobrania (wzory zaświadczeń lekarskich, opinii, itp.).
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu
ul. Legionów Polskich 3
32-300 Olkusz
tel. 32 647 08 30


Z powodu obowiązujących obostrzeń, z ramach profilaktyki stomatologicznej uczniowie mogą umawiać się indywidualnie z gabinetem stomatologicznym.

kontakt telefoniczny: 609 447 089 oraz 32/754 68 48

Miło nam poinformować, iż nasza szkoła uzyskała, jako jedna ze 159 placówek z całej Polski, AKREDYTACJĘ w sektorze Edukacja szkolna programu ERASMUS +.
Oznacza to, iż nasza szkoła będzie regularnie otrzymywać dofinansowanie na działania kadry i uczniów w ramach programu Erasmus+ przez kolejne 6 lat.
Jest to ogromna szansa na rozwój zarówno dla naszej młodzieży jak i kadry pedagogicznej.
Wnioskowaliśmy o szkolenia językowe i metodyczne dla nauczycieli oraz udział naszych uczniów w międzynarodowych projektach.
W pierwszym etapie zostaną przeprowadzone szkolenia językowe nauczycieli zaangażowanych w realizację projektów, tak aby następnie wykorzystać te umiejętności uczestnicząc w międzynarodowych kursach podnoszących nasze kwalifikacje.
Kolejnym etapem będzie udział naszych uczniów w międzynarodowych projektach realizowanych na terenie państw współpracujących z programem Erasmus+.
Akredytacja Erasmus jest narzędziem dla organizacji zajmujących się edukacją dorosłych, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz edukacją szkolną, które chcą otworzyć się na międzynarodową wymianę i współpracę. Przyznanie akredytacji Erasmus potwierdza, że wnioskodawca opracował plan wdrożenia wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach swoich starań na rzecz rozwoju swojej organizacji.
Instytucje posiadające Akredytację będą regularnie otrzymywały środki finansowe na działania związane z wyjazdami zagranicznymi bez konieczności corocznego udziału w konkursach wniosków.
Po uzyskaniu Akredytacji nasza szkoła będzie mogła corocznie korzystać z palety możliwości: kursów i szkoleń metodycznych dla nauczycieli, wymiany dobrych praktyk oraz wymian uczniowskich (krótko- i długoterminowych).


INFORMACJA:

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu


KOMUNIKAT

W związku z wystąpieniem przypadku zakażenia SARS-CoV -2 decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu:
uczniowie klasy 3 C Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olkuszu zostają objęci kwarantanną domową
od 11.02.2021r. do dnia 18.02.2021r. włącznie.
Uczniowie kontynuują naukę w trybie zdalnym na platformie Microsoft 365 z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Zajęcia odbywają się według dotychczasowego planu lekcji.


UWAGA

Od 1 lutego 2021 zmiana planu lekcji
Prosimy sprawdzić zmiany w planie lekcji w zakładce: Plan lekcji


UWAGA - ZMIANA KONTA RADY RODZICÓW
Wpłaty dokonane na poprzedni rachunek zostaną przekazane na nowe konto

Nowy numer konta:
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olkuszu
88 8450 0005 0050 0746 8581 0004


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu wprawie funkcjonowania klas I - III w czasie pandemii

Procedury funkcjonowania klas I - III w czasie epidemii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu


POWRÓT UCZNIÓW KLAS I - III DO NAUKI STACJONARNEJ
Informujemy, że od 18 stycznia 2021r. zajęcia dla uczniów klas I-III odbywać się będą na terenie szkoły.
Obowiązywał będzie dotychczasowy podział godzin.
Uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.
Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych:

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Uczniowie klas IV-VIII kontynuować będą naukę w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.


Informacja na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej w trakcie trwania ferii przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Olkuszu.


Nauka zdalna klas I - III

Informujemy, że od dn. 9 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III.
Uczniowie wszystkich klas kontynuują naukę w trybie zdalnym na platformie Microsoft 365 z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Zajęcia odbywać się będą według dotychczasowego planu lekcji.


MS TEAMS - PORADNIK DLA UCZNIÓW

Link do kursu


Regulamin zdalnego nauczania
obowiązujący w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu
- Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w OlkuszuZarządzenie Dyrektora: w sprawie organizacji realizacji zadań Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


KOMUNIKAT Z DNIA 26.10.2020 r.

W związku z wystąpieniem przypadku zakażenia SARS-CoV -2 decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu:
12 uczniów klasy 3 C Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olkuszu zostaje objęta kwarantanną domową
od 27.10.2020r. do dnia 01.11.2020r. włącznie.


UWAGA
Godziny pracy świetlicy szkolnej nie ulegają zmianie


KOMUNIKAT Z DNIA 22.10.2020 r. GODZ. 11:45

W związku z wystąpieniem przypadku zakażenia SARS-CoV -2 decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu:
1) 5 uczniów klasy 7 A Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olkuszu zostaje objętych kwarantanną domową od 22.10.2020r. do dnia 26.10.2020r. włącznie.
2) 1 nauczyciel oraz 8 dzieci z grupy „Motylki” Przedszkola Integracyjnego Nr 9 w Olkuszu zostaje objętych kwarantanną domową od dnia 23.10.2020r. Uczniowie, dzieci, nauczyciel oraz osoby wspólnie zamieszkujące są zobowiązane do pozostania w domu.

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu
Tomasz Tomsia


Zarządzenie Dyrektora: w sprawie procedury bezpiecznego funkcjonowania w strefie żółtej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu


Projekt: "Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz" - informacja dla rodziców


AKCJA "OWOCE I WARZYWA W SZKOLE" - Informacja dla rodziców


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Zarządzenie Nr 29/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 W Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego - wspólny list szefów MEN, MI i GIS

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce - wytyczne MI i GIS

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Instrukcja obsługi Dozownika do automatycznego, bezdotykowego dozowania płynów

PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Od 2 września wszystkie klasy mają zajęcia w szkole w swoich salach zgodnie z zamieszczonym wyżej planem.


Podsumowanie roku szkolnego 2019-2020 - komunikat MEN

Raport MEN: Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w okresie epidemii COVID-19

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych roku szkolnym 2019/2020


UWAGA

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE?

ZALECENIAMateriały edukacyjne - polecane platformy, strony i serwisy internetowe:

Epodręczniki
Zasoby SCHOLARIS
Włącz Polskę
Lektury dla klas 0 - VIII /czytanie w przeglądarce i e-book/
ESERO KOPERNIK
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ-EDUKACJA
Przystanek-historia
NINATEKA EDU
MUZYKOTEKA SZKOLNA
POLONA
Polskie radio dzieciom
Wydawnictwo MAC
Informatyka dla uczniów klas I - VIII
Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:
CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA (CKE))-INFORMATORY
CKE-MATERIAŁY DODATKOWE
OKE W GDAŃSKU-MATERIAŁY ĆWICZENIOWE
OKE W KRAKOWIE
OKE W WARSZAWIE-MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ
CKE-ARKUSZE EGZAMINACYJNE-2019


Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. o zmianie
rozporządzenia o organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010r. Nr. 186 poz. 1245),
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu ustalił:

2 XI 2020r.,4,5 I 2021r.,
25, 26, 27 V 2021r. dla klas I - VII /egzaminy klas VIII/,
28 V 2021r., 4 VI 2021r.

dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
Uczniowie mają możliwość skorzystania w tych dniach z zajęć opiekuńczo - wychowawczych w świetlicy szkolnej.

Powrót do Aktualności