Projekt "Myśląc o przyszłości - Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Olkusz" - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
zdjęcia: Jadwiga Soczówka

Powrót do galerii.