08.06.2021r. - Rozdanie nagród - konkurs "Chrońmy Źródła Wody"
"Chrońmy Źródła Wody"

To hasło konkursu literacko-plastyczno -ekologicznego, zorganizowanego po raz piąty przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu.
Zainteresowanie konkursem było ogromne. Profesjonalne jury oceniało ponad 600 prac, które wpłynęły od przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z sześciu gmin powiatu olkuskiego. Prace były na bardzo wysokim poziomie i niełatwo było wybrać najlepsze.
Podsumowanie V edycji konkursu odbyło się w naszej szkole 8 czerwca. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu - Pan Tomasz Tomsia powitał uczestników konkursu wraz z opiekunami oraz organizatorów tegorocznej edycji. Honorowy Patron Konkursu - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Pan Roman Piaśnik, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu - Pan Alfred Szylko oraz Wiceprezes Zarządu - Pan Adam Kamionka wraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu - Panią Agatą Knapik oraz kierownikiem Biblioteki Pedagogicznej w Olkuszu i członkiem Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu Panią Haliną Świtlicką nagrodzili laureatów i wyróżnionych uczestników oraz wręczyli wszystkim pamiątkowe dyplomy.
Cieszymy się, że dzieci i młodzież z naszego zespołu przyłączyły się do akcji na rzecz ochrony źródeł wody. Takie wspólne działania edukacyjno-ekologiczne z pewnością rozbudzają u młodych ludzi poczucie odpowiedzialności za naszą planetę.
Od początku

Powrót do galerii.