Rada Rodziców


Rok szkolny 2020/2021

Zmiana w składzie Prezydium Rady Rodziców:

Anna Mirek - Przewodnicząca

Justyna Grzelak - Z-ca Przewodniczącej

Agnieszka Krawczyk- Skarbnik

Joanna Prus- Sekretarz


UWAGA - ZMIANA KONTA RADY RODZICÓW
Wpłaty dokonane na poprzedni rachunek zostaną przekazane na nowe konto

Nowy numer konta:
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olkuszu
88 8450 0005 0050 0746 8581 0004


Drodzy Rodzice!

Witamy na stronie internetowej Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu.

Na stronie tej umieszczane będą najważniejsze informacje dotyczące naszej pracy.

Do reprezentowania Rady Rodziców naszej szkoły wybrano następujące osoby:

Anna Mirek - przewodnicząca

Anna Straś - z-ca przewodniczącej

Agnieszka Krawczyk - Karoń - skarbnik

Joanna Prus - sekretarz

Rada Rodziców działa w oparciu o przepisy ustaw oraz Regulamin Rady Rodziców, z którym możecie się Państwo zapoznać na naszej stronie internetowej.

Do najważniejszych zadań , jakie będziemy starali się zrealizować w I półroczu należą między innymi:

- przekazanie środków finansowych na zakup słodyczy dla uczniów z okazji Jesiennego Rajdu Szkolnego

- przekazanie funduszy na zakup nagród dla uczestników konkursów szkolnych

- współorganizacja zabaw tanecznych tj. Andrzejki oraz Bal Karnawałowy

Naszą pracą pragniemy w jak największym stopniu uatrakcyjnić naszym dzieciom proces nauczania oraz uprzyjemnić im pobyt w  ich "drugim domu" jakim jest szkoła, jednak będziemy mogli tego dokonać jedynie dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu.

Zachęcamy Państwa do regulowania składek na fundusz Rady Rodziców, które można wpłacać do skarbników klasowych.

Gwarantujemy, iż fundusze te zostaną wykorzystane zgodnie z zasadami dobrego gospodarowania i będą służyły rozwojowi naszych pociech.

Z pozdrowieniami - Anna Mirek.
Szanowni Państwo!
Zwracamy się z prośbą o uczestniczenie w akcji 1% od podatku.
W ubiegłym roku dzięki Państwa pamięci i życzliwości z pieniędzy uzbieranych podczas akcji 1%, mieliśmy możliwość wspólnie poprawić warunki nauki Naszych dzieci i uczynić to miejsce bardziej przyjaznym realizując prośby i marzenia uczniów.
1% Twojego podatku przekazanego naszej szkole, to wsparcie i pomoc nie jednemu, a prawie 500 dzieciom!
Nasz Partner to: Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty Kultury i Pomocy Społecznej "WSZYSCY DLA WSZYSTKICH"
KRS: 0000219768 (koniecznie z dopiskiem SP 2 Olkusz)
lub przekażcie darowiznę na cele statutowe na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Wolbromiu o/Olkusz nr konta:
94 8450 0005 0050 0600 0442 0001
Z wyrazami szacunku
Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olkuszu