Aktualności


Zasady przyjmowania zwrotów książek do biblioteki szkolnej w czasie zagrożenia epidemiologicznego w roku szkolnym 2019/20


Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr1 w Olkuszu

Od 25 maja 2020r. Zespół Szkolno - Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu w godzinach 6.30 do 16.30 organizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze oraz dydaktyczne dla uczniów klas I - III oraz konsultacje dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej

PROCEDURY bezpieczeństwa w czasie zajęć I-III


OGŁOSZENIE - REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.
Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Materiały są dostępne także na stronie:

MEN-Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - komunikat MEN

Terminy postepowania rekrutacyjnego 2020-2021


Akademia - "100.urodziny Jana Pawła II"


Zaproszenie do Klubu Młodego Programisty

Zarządzenie Dyrektora ZSPI Nr 1 w Olkuszu


OGŁOSZENIE: Nabór uzupełniający do klas pierwszych


DO RODZICÓW

Komunikat dla rodziców w sprawie zagrożenia przemocą w rodzinie

Komunikat dla rodziców w sprawie ochrony danych osobowych

Proszę Państwa,
w czasie kwarantanny: uczniowie klas I - III będą mogli korzystać z lekcji i zadań do wykonania umieszczanych w zakładce: Klasy I-III lekcje
uczniowie klas IV - VIII mają do dyspozycji dziennik elektroniczny Uczniowie pobierają zadania logując się na komputerze nie na telefonie


UWAGA

Koronawirus - Zawieszenie zajęć- informacje szczegółowe

Informacja MEN

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE?

ZALECENIAMateriały edukacyjne - polecane platformy, strony i serwisy internetowe:

MEN - zdalne lekcje
Epodręczniki
Zasoby SCHOLARIS
Włącz Polskę
Lektury dla klas 0 - VIII /czytanie w przeglądarce i e-book/
ESERO KOPERNIK
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ-EDUKACJA
Przystanek-historia
NINATEKA EDU
MUZYKOTEKA SZKOLNA
POLONA
Polskie radio dzieciom
Wydawnictwo MAC
Informatyka dla uczniów klas I - VIII
Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:
CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA (CKE))-INFORMATORY
CKE-MATERIAŁY DODATKOWE
OKE W GDAŃSKU-MATERIAŁY ĆWICZENIOWE
OKE W KRAKOWIE
OKE W WARSZAWIE-MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ
CKE-ARKUSZE EGZAMINACYJNE-2019


W związku z zaistniałą sytuacją terminy konkursów są zmienione:

OMNIBUS - będzie podany
KANGUR - 16 kwietnia 2020r.
ŚWIETLIK - 31 marca 2020r.
LOP -"KRÓLESTWO ZWIERZĄT - SSAKI" - terminy podane w zakładce: Konkursy/LOP
TERMINY MOGĄ SIĘ ZMIENIĆ


SKO konto dla uczniaPowiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu zaprasza na konferencję dla rodziców - "Naturalnie czyli jak?" we wtorek, 18 lutego 2020 o 18:00 – 19:30


UWAGA RODZICE!
Od lutego wzrasta cena obiadów. Jeden obiad będzie kosztował 4,50zł.


Mamy laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej!


W naszej szkole realizowany jest projekt konkursowy pn. "Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - gmina Olkusz" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.
Całkowita wartość projektu wynosi 395700,00 zł, w tym wysokość dofinansowania 365300,00 zł.
Zespół Szkolno - Przedszkolny Integracyjny nr1 działający jako Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych realizuje projekt z  następujących kompetencji: język angielski - I i II etap edukacji, matematyka - I i II etap edukacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych - II etap edukacji.
Zajęcia prowadzone są w modułach dwugodzinnych w odpowiednio wyposażonych salach oddanych przez Dyrekcję szkół na potrzeby realizacji projektu. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
ZEBRANIA Z RODZICAMI
Plan zebrań z rodzicami i "Dni otwartych"
w roku szkolnym 2019/2020 jest
zamieszczony w zakładce:
Dla uczniów i rodziców/Ważne informacje


Anonimowa skrzynka na sygnały.

Szanowni Rodzice Drodzy Uczniowie
Pragniemy poinformować, że w naszej szkole funkcjonuje Anonimowa skrzynka na sygnały.
Skrzynka ta znajduje się przy wejściu do pawilonu C, obok gabinetu w-ce dyrektora.
Anonimowo można zgłaszać tam problemy, o których Państwo nie chcecie mówić, a które należy rozwiązać.


INFORMACJA MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

NOWY SYSTEM EDUKACJIWydarzenia szkolne

Każde wydarzenie opisane jest w naszej galerii.

Ogłoszenia
 • 23.02.2020r. - Zawody pływackie w Myślenicach
 • 14.02.2020r. - Walentynki w klasie 2b
 • 14.02.2020r. - Bal karnawałowy dla uczniów klas pierwszych
 • 14.02.2020r. - Dzień Babci i Dziadka w klasie 1b
 • 27.01.2020r. - Klasy ósme i 7a na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • 24.01.2020r. - Dzień Babci i Dziadka w klasie 2b
 • 15.01.2020r. - Klasa 5c i 6b w Teatrze Bagatela w Krakowie
 • 14.01.2020r. - Klasy drugie w Nowej Górze w "Ranczu Artemidy"
 • 20.12.2019r. - Wigilie klasowe
 • 20.12.2019r. - Jasełka 2019'
 • 18.12.2019r. - Warsztaty bożonarodzeniowe klasy IIIc i IIId
 • 17.12.2019r. - Klasy IIIa i IIIb w Kuźniczce Nowej
 • 06.12.2019r. - Mikołajki
 • 05 - 06.12.2019r. - Lekcje w Bibliotece Miejskiej
 • 04.12.2019r. - Klasy IIa i IIId na spotkaniu w MOSiR
 • 04.12.2019r. - Klasy IIc i IVa w Bęble
 • 29.11.2019r. - Andrzejki SKLOP
 • 29.11.2019r. - Andrzejki w klasach młodszych
 • 27.11.2019r. - Konkurs recytatorski
 • 14.11.2019r. - Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna
 • 12.11.2019r. - Klasy drugie w teatrze
 • 13.11.2019r. - Klasa IIIa - w hali MOSiR
 • 29.11.2019r. - Happening NO PROMIL, NO PROBLEM
 • 27.11.2019r. - Klasa IIIa na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
 • 08.11.2019r. - "Szkoła do hymnu" - wspólne śpiewanie hymnu narodowego
 • 08.11.2019r. - Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości
 • 23.10.2019r. - Ślubowanie klas pierwszych
 • 18.10.2019r. - Rajd górski na Czantorię
 • 14.10.2019r. - Dzień Edukacji Narodowej
 • 11.10.2019r. - Lekcja w muzeum - klasa III a
 • 09.10.2019r. - Klasy trzecie w Teatrze Zagłębia
 • 30.09.2019r. - Klasa IIIc w olkuskich muzeach
 • 23.09.2019r. - Ojcowskim szlakiem po nagrodę
  klasa 7b i 7c
 • 9.09.2018r. - Wyjście klasy 7b na "Finisaż wystawy Dawida Makowskiego"
 • Na podstawie Rozporządzenia MEN
  z dnia 5 października 2010r. o zmianie
  rozporządzenia o organizacji
  roku szkolnego (Dz.U. z 2010r.
  Nr. 186 poz. 1245), Dyrektor Zespołu
  Szkolno - Przedszkolnego Integracyjnego
  Nr 1 w Olkuszu ustalił:

  31 X 2019r.,2,3 I 2020r., oraz 16, 17, 18 VI 2020r. dla klas I - VII
  dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
  Uczniowie mają możliwość skorzystania
  w tych dniach z zajęć
  opiekuńczo - wychowawczych
  w świetlicy szkolnej.

Powrót do Aktualności