Kalendarz szkolny

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 IX 2021

Zimowa przerwa świąteczna

23 XII - 31 XII 2021

Ferie zimowe

17 I - 30 I 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

14 IV - 19 IV 2022

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 VI 2022Egzaminy ósmoklasisty: 24, 25, 26 V 2022r.

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. o zmianie rozporządzenia o organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010r. Nr. 186 poz. 1245), Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu ustalił:
02.11.2021r.; 12.11.2021r.; 02.05.2022r.; 27.05.2022r.;17.06.2022r.
dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
Uczniowie mają możliwość skorzystania w tych dniach z zajęć opiekuńczo - wychowawczych
w świetlicy szkolnej.ZAPRASZAMY

PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

DO NASZEJ SZKOŁYW ofercie naszej szkoły znajdziecie:
 • od klasy I zajęcia na basenie szkolnym,
 • wszystkie pracownie (w tym nauczania zintegrowanego) wyposażone w sprzęt komputerowy,
 • zajęcia pozalekcyjne już od klasy I zgodnie z zainteresowaniami dzieci,
 • świetlicę czynną od 6.45 do 16.30,
 • smaczne obiady w stołówce szkolnej dla wszystkich chętnych uczniów,
 • możliwość nauki w klasach integracyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • klasy sportowe,
 • wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną,
 • zajęcia wspomagające uczniów mających trudności w nauce (zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne),
 • sale klas młodszych odnowione i wyposażone w kącik rekreacyjny,
 • budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, toalety, podjazdy),
 • dwie duże sale gimnastyczne,
 • ściana wspinaczkowa dla dzieci i dorosłych,
 • na terenie naszej szkoły znajduje się również kompleks sportowy "Moje boisko - ORLIK 2012"