Kalendarz szkolny
Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 IX 2022

Zimowa przerwa świąteczna

23 XII - 31 XII 2022

Ferie zimowe

30 I - 12 II 2023

Wiosenna przerwa świąteczna

6 IV - 11 IV 2023

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 VI 2023


Egzaminy ósmoklasisty: 23, 24, 25 V 2023r.

23.05.23r. godz.9.00 - język polski
24.05.23r. godz.9.00 - matematyka
25.05.23r. godz.9.00 - język obcy nowożytnyNa podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. o zmianie rozporządzenia o organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010r. Nr. 186 poz. 1245), Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu ustalił:

31.10.22r.;
02.05.23r.;
04.05.23r.;
05.05.23r.;

23,24,25 maja /egzamin ósmoklasisty/ - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas: I, II, III, IV, V, VI, VII/

09.06.23r.


dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
Uczniowie mają możliwość skorzystania w tych dniach z zajęć opiekuńczo - wychowawczych
w świetlicy szkolnej.ZAPRASZAMY

PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

DO NASZEJ SZKOŁYW ofercie naszej szkoły znajdziecie:
 • od klasy I zajęcia na basenie szkolnym,
 • wszystkie pracownie (w tym nauczania zintegrowanego) wyposażone w sprzęt komputerowy,
 • zajęcia pozalekcyjne już od klasy I zgodnie z zainteresowaniami dzieci,
 • świetlicę czynną od 6.45 do 16.30,
 • smaczne obiady w stołówce szkolnej dla wszystkich chętnych uczniów,
 • możliwość nauki w klasach integracyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • klasy sportowe,
 • wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną,
 • zajęcia wspomagające uczniów mających trudności w nauce (zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne),
 • sale klas młodszych odnowione i wyposażone w kącik rekreacyjny,
 • budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, toalety, podjazdy),
 • dwie duże sale gimnastyczne,
 • ściana wspinaczkowa dla dzieci i dorosłych,
 • na terenie naszej szkoły znajduje się również kompleks sportowy "Moje boisko - ORLIK 2012"