Kalendarz szkolny
Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 IX 2023

Zimowa przerwa świąteczna

23 XII - 31 XII 2023

Ferie zimowe

12 II - 25 II 2024

Wiosenna przerwa świąteczna

28 III - 2 IV 2024

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 VI 2024


Egzaminy ósmoklasisty: .

- język polski 14.05.24 r.
- matematyka 15.05.24 r.
- język obcy nowożytny 16.05.24 r.Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. o zmianie rozporządzenia o organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010r. Nr. 186 poz. 1245), Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu ustalił:

02.11.23r.,
29-30.04.24r.,
02.05.24r.,
14-16.05.24r. /klasy I - VII/,
31.05.24r.
dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Uczniowie mają możliwość skorzystania w tych dniach z zajęć opiekuńczo - wychowawczych
w świetlicy szkolnej.ZAPRASZAMY

PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

DO NASZEJ SZKOŁYW ofercie naszej szkoły znajdziecie:
 • od klasy I zajęcia na basenie szkolnym,
 • wszystkie pracownie (w tym nauczania zintegrowanego) wyposażone w sprzęt komputerowy,
 • zajęcia pozalekcyjne już od klasy I zgodnie z zainteresowaniami dzieci,
 • świetlicę czynną od 6.45 do 16.30,
 • smaczne obiady w stołówce szkolnej dla wszystkich chętnych uczniów,
 • możliwość nauki w klasach integracyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • klasy sportowe,
 • wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną,
 • zajęcia wspomagające uczniów mających trudności w nauce (zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne),
 • sale klas młodszych odnowione i wyposażone w kącik rekreacyjny,
 • budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, toalety, podjazdy),
 • dwie duże sale gimnastyczne,
 • ściana wspinaczkowa dla dzieci i dorosłych,
 • na terenie naszej szkoły znajduje się również kompleks sportowy "Moje boisko - ORLIK 2012"