Ministerstwo Edukacji i Nauki - rozporządzeniaRozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 21 marca 2022r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i  opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami UkrainyROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 stycznia 2022r.


Informacja: 07.01.2022r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa (komunikat ).

Zapewnienie bezpieczeństwa - przy optymalnych warunkach nauki - oraz dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, to priorytetowe cele zarówno Ministra Edukacji i Nauki, jak i całego środowiska oświatowego. Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, zachęcamy i rekomendujemy, aby we wszystkich szkołach i placówkach zintensyfikowano działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego. Są one niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa nauczycieli, uczniów i ich rodzin.
Istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:
- przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów;
- stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
- `aktualizacja i upowszechnienie wśród uczniów i rodziców wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych.
Przypominamy, że należy zapewnić taką organizację pracy szkoły, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, a także ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Dyrektor szkoły powinien wprowadzić obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, a uczniowie powinni ten obowiązek respektować. W najbliższym czasie kolejny raz szkoły zostaną zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej.
Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej (do odwołania)został uregulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r.

Zalecamy korzystanie z obowiązujących rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa i przypominamy o kontynuowaniu upowszechniania informacji o szczepieniach (zarówno dla pracowników szkół, jak i uczniów) jako najbardziej skutecznej formie przeciwdziałania COVID-19. Działania o charakterze edukacyjnym dotyczące promowania zdrowia, aktywności fizycznej i roli szczepień w codziennym życiu powinny być obecnie stałym elementem pracy szkoły.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie:Szczepienie przeciwko COVID-19

Przypominamy i zachęcamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych do korzystania z materiałów edukacyjnych dotyczących szczepień

Szczepienia dzieci powyżej 5. roku życia - scenariusze zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Szczepienia uczniów od 12. roku życia - materiały informacyjne

Informacje o szczepieniach przeciw COVID-19

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości w zakresie szczepień dzieci i młodzieży dyrektorzy oraz rodzice więcej informacji mogą znaleźć na stronie internetowej Szczepienie przeciwko COVID-19

Z wyrazami szacunku
Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
Ministerstwa Edukacji i Nauki


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19