Grono Pedagogiczne
DYREKCJA

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1

mgr Tomasz Tomsia

Zastępcy dyrektora:

mgr Joanna Szotek
mgr Sylwia Konik
mgr Barbara Opiela
mgr Marcin Bujas

Kierownik gospodarczy:

mgr Stanisław Gocek


Klasy I - III:

 • klasa Ia/sportowa/ wychowawca: mgr Lilla Rech
 • klasa Ib /integracyjna/ wychowawca: mgr Jadwiga Soczówka
  nauczyciel współorganizujący zajęcia: mgr Ewa Łonak
 • Klasa Ic /ogólna/ wychowawca: mgr Dagmara Gołąbek
 • klasa IIa /sportowa/ wychowawca: mgr Anna Brzezińska
 • Klasa IIb /integracyjna/ wychowawca: mgr Monika Benduch
  nauczyciel współorganizujący zajęcia: mgr Dorota Kowalczyk
 • Klasa IIc /integracyjna/ wychowawca: mgr Angelika Rogóż
  nauczyciel współorganizujący zajęcia: mgr Anna Latos
 • Klasa IId /ogólna/ wychowawca: mgr Aneta Sybilska
 • klasa IIIa /sportowa/ wychowawca: mgr Barbara Skipiała
 • Klasa IIIb /integracyjna/ wychowawca: mgr Renata Baran
  nauczyciel współorganizujący zajęcia: mgr Wanda Skóra
 • Klasa IIIc /integracyjna/ wychowawca: mgr Ewelina Osak
  nauczyciel współorganizujący zajęcia: mgr Agnieszka Mazur
 • Klasa IIId /ogólna/ wychowawca: mgr Agnieszka Nocoń

Klasy IV - VIII:

 • klasa IVa /sportowa/ wychowawca: Joanna Barzycka
 • klasa IVb /integracyjna/ wychowawca: mgr Ewa Zubel - Oleszak
 • klasa IVc /integracyjna/ wychowawca: mgr Małgorzata Jedynak
 • klasa IVd /ogólna/ wychowawca: mgr Anna Krzystanek
 • klasa Va /sportowa/ wychowawca: mgr Agnieszka Rozmus
 • klasa Vb /integracyjna/ wychowawca: mgr Joanna Nowosińska
 • klasa Vc /integracyjna/ wychowawca: mgr Marzena Pałka
 • klasa Vd /integracyjna/ wychowawca: mgr Jolanta Różanowska
  nauczyciel współorganizujący zajęcia: mgr Marta Kulig - Bąk
 • klasa Ve /ogólna/ wychowawca: mgr Marta Marszałek
 • klasa VIa /sportowa/ wychowawca: mgr Aldona Kowal
 • klasa VIb /integracyjna/ wychowawca: mgr Maria Michalik
 • klasa VIc /integracyjna/ wychowawca: mgr Klaudia Guzik
 • Klasa VIIa /sportowa/ wychowawca: mgr Elżbieta Bednarz
 • Klasa VIIb /integracyjna/ wychowawca: mgr Magdalena Muszalska
 • Klasa VIIc /integracyjna/ wychowawca: mgr Monika Bugała
 • Klasa VIId /ogólna/ wychowawca: mgr Joanna Jurkiewicz
 • Klasa VIIIa /ogólna/ wychowawca: mgr Małgorzata Wąsiel

Nauczyciele przedmiotowi:

 • język polski:
  mgr Aldona Kowal
  mgr Joanna Barzycka
  mgr Marta Marszałek
  mgr Agnieszka Łapaj
  mgr Ewa Zubel - Oleszak
 • język angielski:
  mgr Piotr Dąbrowa
  mgr Anna Kania
  mgr Anna Krzystanek
  mgr Ewa Hołaj - Dryńska mgr Ewa Sroka
  mgr Anna Witecka
 • język niemiecki:
  mgr Aleksandra Gądek - Tracz
 • język francuski:
  mgr Ewa Łonak
 • matematyka:
  mgr Małgorzata Wąsiel
  mgr Kyzioł Karina
  mgr Agnieszka Rozmus
  mgr Magdalena Wójcik
  mgr Ewa Płowiec - Porada
 • historia:
  mgr Jerzy Kubok
  mgr Elżbieta Bednarz
  mgr Ewa Hołaj - Dryńska
  mgr Sylwia Konik
  mgr Joanna Tylnicka
  mgr Joanna Barzycka
 • przyroda/biologia:
  mgr Maria Wójcik
  mgr Urszula Bednarz-Skawińska
 • chemia:
  mgr Katarzyna Czeladzka-Synowiec
  mgr Maria Wójcik
  mgr Urszula Bednarz-Skawińska
 • fizyka:
  mgr Katarzyna Czeladzka-Synowiec
  mgr Magdalena Wójcik
 • geografia:
  mgr Jolanta Różanowska
 • edukacja dla bezpieczeństwa:
  mgr Paweł Wilk
 • muzyka:
  mgr Elżbieta Sigeda
 • plastyka:
  mgr Joanna Jurkiewicz
 • informatyka:
  mgr Tomasz Tomsia
  mgr Joanna Szotek
  mgr Grażyna Matyjasik
  mgr Karina Kyzioł
  mgr Małgorzata Wąsiel
 • technika:
  mgr Gabriela Leisner
 • wychowanie fizyczne:
  mgr Marcin Bujas
  mgr Andrzej Banyś
  mgr Tomasz Michalik
  mgr Małgorzata Panasiuk
  mgr Olimpia Ocieczek - Mrówka
  mgr Jacek Czerniak
  mgr Małgorzata Foryś
  mgr Małgorzata Lekston
  mgr Agnieszka Foryś
  mgr Jowita Gajos - Niewiara
  Przemysław Wójcikowski
 • religia:
  mgr Edyta Kwiecień
  ks. Rafał Mosoń
  mgr Anna Nawara
  mgr Jolanta Szram
 • przygotowanie do życia w rodzinie:
  mgr Joanna Tylnicka /wos/
 • rewalidacja:
  mgr Marta Marszałek
  mgr Klaudia Guzik
  mgr Marta Kulig - Bąk
  mgr Ewa Kwaśniewska
  mgr Wioletta Kurzawa mgr Agnieszka Majda
  mgr Agnieszka Łapaj
  mgr Sylwia Konik
  mgr Barbara Skipiała
  mgr Joanna Nowosińska
 • logopeda:
  mgr Magda Piątek - Marcinkowska
  mgr Joanna Barzycka
  mgr Dagmara Gołąbek
 • pedagog/ psycholog:
  mgr Anna Skokoń
  mgr Aneta Chmiel
  mgr Patrycja Tomsia
  mgr Paulina Skotniczna
 • nauczyciele biblioteki:
  mgr Małgorzata Kluczewska
  mgr Agnieszka Warzecha - Szymczak
 • wychowawcy świetlicy:
  mgr Marta Kaczmarczyk - kierownik
  mgr Anita Sapun
  mgr Joanna Tylnicka
  mgr Elżbieta Sigeda
  mgr Karolina Hejczyk
  mgr Magdalena Wójcik
  mgr Patrycja Tomsia
 • edukacja wczesnoszkolna:
  mgr Barbara Skipiała
  mgr Renata Baran
  mgr Wanda Skóra
  mgr Ewelina Osak
  mgr Agnieszka Mazur
  mgr Agnieszka Nocoń
  mgr Lilla Rech
  mgr Ewa Zubel - Oleszak
  mgr Jadwiga Soczówka
  mgr Małgorzata Jedynak
  mgr Dagmara Gołąbek
  mgr Monika Benduch
  mgr Anna Brzezińska
  mgr Dorota Kowalczyk
  mgr Aneta Sybilska
  mgr Angelika Rogóż
  mgr Anna Latos