Grono Pedagogiczne
DYREKCJA

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1

mgr Tomasz Tomsia

Zastępcy dyrektora:

mgr Sylwia Konik
mgr Joanna Szotek
mgr Barbara Opiela
mgr Andrzej Banyś

Kierownik gospodarczy:

mgr Stanisław Gocek


Edukacja wczesnoszkolna:

 • klasa Ia /sportowa/ wychowawca: mgr Małgorzata Osuch
 • Klasa Ib /integracyjna/ wychowawca: mgr Joanna Nowosińska
  nauczyciel współorganizujący zajęcia: mgr Monika Benduch
 • Klasa Ic /integracyjna/ wychowawca: mgr Joanna Mosur
  nauczyciel współorganizujący zajęcia: mgr Marzena Pałka
 • Klasa Id /integracyjna/ wychowawca: mgr Dorota Kowalczyk
  nauczyciel współorganizujący zajęcia: mgr Jolanta Różanowska
 • Klasa Ie /ogólna/ wychowawca: mgr Anna Brzezińska
 • klasa IIa /sportowa/ wychowawca: mgr Grażyna Matyjasik
 • klasa IIb /integracyjna/ wychowawca: mgr Marta Romanek
  nauczyciel współorganizujący zajęcia: mgr Anna Gajerska
 • klasa IIc /integracyjna/ wychowawca: mgr Barbara Skipiała
  nauczyciel współorganizujący zajęcia: mgr Klaudia Guzik
 • klasa IIIa /sportowa/ wychowawca: mgr Jadwiga Soczówka
 • klasa IIIb /integracyjna/ wychowawca: mgr Aneta Sybilska
  nauczyciel współorganizujący zajęcia: mgr Anna Jędrzejek
 • klasa IIIc /integracyjna/ wychowawca: mgr Dagmara Gołąbek
  nauczyciel współorganizujący zajęcia: mgr Agnieszka Mazur
 • klasa IIId /ogólna/ wychowawca: mgr Lilla Rech

Klasy IV - VIII:

 • klasa IVa /ogólna/ wychowawca: mgr Małgorzata Wąsiel
 • Klasa Va /sportowa/ wychowawca: mgr Renata Bortnik
 • Klasa Vb /integracyjna/ wychowawca: mgr Agnieszka Łapaj
 • Klasa Vc /integracyjna/ wychowawca: mgr Agata Czerniak
 • Klasa Vd /ogólna/ wychowawca: mgr Małgorzata Kaszewska
 • Klasa Ve /ogólna/ wychowawca: mgr Ewa Hołaj - Dryńska
 • Klasa Vf /ogólna/ wychowawca: mgr Karina Kyzioł
 • Klasa VIa / ogólna/ wychowawca: mgr Małgorzata Curyło - Maciąg
 • Klasa VIb /integracyjna/ wychowawca: mgr Maria Michalik
 • Klasa VIc/integracyjna/ wychowawca: mgr Joanna Kosmala
 • Klasa VId /ogólna/ wychowawca: mgr Maria Wójcik
 • Klasa VIe /ogólna/ wychowawca: mgr Anna Krzystanek
 • Klasa VIIa /ogólna/ wychowawca: mgr Jowita Gajos - Niewiara
 • Klasa VIIb /integracyjna/ wychowawca: mgr Ewelina Osak
 • Klasa VIIc /integracyjna/ wychowawca: mgr Renata Baran
 • Klasa VIId /ogólna/ wychowawca: mgr Ewa Sroka
 • Klasa VIIIa /ogólna/ wychowawca: mgr Joanna Jurkiewicz
 • Klasa VIIIb /integracyjna/ wychowawca: mgr Wanda Skóra
 • Klasa VIIIc /integracyjna/ wychowawca: mgr Maria Świda - Obrycka
 • Klasa VIIId /ogólna/ wychowawca: mgr Anna Witecka
 • Nauczyciele przedmiotowi:

 • język polski:
  mgr Anna Łuszczak
  mgr Aldona Kowal
  mgr Małgorzata Curyło - Maciąg
  mgr Renata Bortnik
  mgr Iwona Nocoń
  mgr Joanna Barzycka
  mgr Marta Marszałek
 • język angielski:
  mgr Piotr Dąbrowa
  mgr Anna Witecka
  mgr Ewa Sroka
  mgr Anna Kania
  mgr Anna Krzystanek
  mgr Justyna Tarnowska
  mgr Marzena Herzyk
  mgr Ewa Hołaj - Dryńska
 • język niemiecki:
  mgr Aleksandra Gądek - Tracz
  mgr Katarzyna Stanisławska
 • język francuski:
  mgr Ewa Łonak
 • matematyka:
  mgr Elżbieta Lis
  mgr Małgorzata Wąsiel
  mgr Małgorzata Kaszewska
  mgr Anna Haberka - Felisiak
  mgr Kyzioł Karina
  mgr Elżbieta Lis
  mgr Ewa Płowiec - Porada
 • historia:
  mgr Jerzy Kubok /etyka/
  mgr Elżbieta Bednarz
  mgr Ewa Hołaj - Dryńska
  mgr Sylwia Konik
 • przyroda/biologia:
  mgr Danuta Stach
  mgr Małgorzata Karcz - Rogóż
  mgr Maria Wójcik
 • chemia:
  mgr Katarzyna Czeladzka-Synowiec
  mgr Urszula Bednarz-Skawińska
 • fizyka:
  mgr Magdalena Kajdan
 • geografia/wos:
  mgr Barbara Dąbek
  mgr Jolanta Różanowska
 • edukacja dla bezpieczeństwa:
  mgr Paweł Wilk
 • muzyka:
  mgr Elżbieta Sigeda
 • plastyka:
  mgr Joanna Jurkiewicz
 • informatyka:
  mgr Tomasz Tomsia
  mgr Joanna Szotek
  mgr Jadwiga Kluczewska
  mgr Grażyna Matyjasik
 • technika:
  mgr Małgorzata Wąsiel
  mgr Gabriela Leisner
 • wychowanie fizyczne:
  mgr Andrzej Banyś
  mgr Krzysztof Lis
  mgr Tomasz Michalik
  mgr Małgorzata Panasiuk
  mgr Olimpia Ocieczek - Mrówka
  mgr Jacek Czerniak
  mgr Jowita Gajos - Niewiara
  mgr Małgorzata Foryś
  mgr Małgorzata Lekston
  mgr Agnieszka Foryś
  mgr Iwona Pieniążek
  Przemysław Wójcikowski
 • religia:
  mgr Edyta Kwiecień
  mgr Ewa Jarno - Sadowska
  ks. Paweł Kurczab
  mgr Anna Marzęcka
 • przygotowanie do życia w rodzinie:
  mgr Joanna Tylnicka
 • rewalidacja:
  mgr Agnieszka Słuszniak - Ziarko
  mgr Marta Kulig - Bąk
 • logopeda:
  mgr Magda Piątek - Marcinkowska
  mgr Ewa Kwaśniewska
 • pedagog:
  mgr Anna Skokoń
  mgr Aneta Chmiel
  mgr Patrycja Tomsia
 • psycholog:
  mgr Agnieszka Jałowiec
 • nauczyciele biblioteki:
  mgr Małgorzata Kluczewska
  mgr Agnieszka Warzecha - Szymczak
  mgr Marta Marszałek
 • wychowawcy świetlicy:
  mgr Marta Kaczmarczyk - kierownik
  mgr Katarzyna Żmudka
  mgr Magdalena Muszalska
  mgr Sonia Piekoszewska
  mgr Anita Sapun
  mgr Katarzyna Stanisławska
  mgr Maria Świda - Obrycka
  mgr Jowita Gajos - Niewiara