OsiągnięciaWyniki egzaminów ósmoklasisty naszych uczniów w roku szkolnym 2022/2023


Z ogromną radością informujemy, że nasi uczniowie osiągnęli najwyższe wyniki z egzaminów ósmoklasistów wśród samorządowych podstawówek powiatu olkuskiego. Na podstawie danych z OKE przedstawiamy średnią z egzaminów trzech przedmiotów, jakie zdawali ósmoklasiści: z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Oto porównanie wyników naszej szkoły z wynikami w kraju:

Nasi uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani do egzaminów ósmoklasisty, co potwierdzili świetnymi wynikami. Gratulujemy uczniom i dziękujemy naszym nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do egzaminów. Wyniki naszych absolwentów zdecydowanie przewyższają średnie wyniki w kraju.
Tegorocznym ósmoklasistom życzymy podobnych rezultatów!!!


OSIĄGNIĘCIA - 2023/2024


OSIĄGNIĘCIA NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSACH - KLASY IV - VIIIVII Powiatowy Maraton Języka AngielskiegoMIĘDZYNARODOWY KONKURS: "KANGUR MATEMATYCZNY"OGÓLNOPOLSKI KONKURS NAUK PRZYRODNICZYCH: "ŚWIETLIK"Alfik matematyczny - wyniki 2023/2024

Pierwsze miejsce w kraju zajął Szymon Dudek klasa 2a - opiekun p. Anna Brzezińska
Wynik bardzo dobry uzyskała Alicja Pielka klasa 2a - opiekun p. Anna Brzezińska
Wynik dobry uzyskał Wojciech Kalarus klasa 4d - opiekun p. Karina Kyzioł i p. Agnieszka Rozmus