Pedagog szkolny
mgr Anna Skokoń / kl. I - IV/Godziny pracy:

poniedziałek: 8.00 - 14.00
w tym: 8.50 - 9.35 rewalidacja
wtorek: 10.00 - 14.30
w tym: 12.50 - 13.50 rewalidacja
środa: 12.00 - 16.00
czwartek: 10.00 - 14.00
piątek: 10.00 - 14.00

mgr Aneta Chmiel /kl. V - VIII,Godziny pracy:

poniedziałek: 8.00 - 13.00
w tym: 8.00 - 8.45 rewalidacja
wtorek: 8.00 - 10.40
środa: 9.35 - 12.35 oraz 12.40 - 14.10
czwartek: 12.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 13.20
w tym: 8.00 - 8.45 zajęciarozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

mgr Patrycja Tomsia /pedagog specjalny, kl. V. VI/Godziny pracy:

poniedziałek: 8.00 - 16.00
w tym zajęcia z pedagogiem
wtorek: 9.00 - 14.40 / 9.00 - 15.25
w tym zajęcia z pedagogiem
środa: 8.00 - 11.45
w tym zajęcia z pedagogiem
czwartek: 7.15 - 13.45 / 7.15 - 14.30
w tym zajęcia z pedagogiem
piątek: ---------


"Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień uruchamia w ramach projektu "Dobra więź - na teraz i po epidemii" realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Punkt Konsultacyjny dla rodziców i dzieci w wieku 10-18 lat.
Punkt skierowany jest do rodziców, których dzieci sięgają po alkohol, narkotyki, dopalacze oraz intensywnie korzystają z nowoczesnych technologii (internet/komputer/ gry/ tablet/komunikatory) oraz do dzieci, które przejawiają w/w zachowania. Działania w ramach projektu skierowane są do mieszkańców województwa małopolskiego.
Rejestracja do Punktu możliwa jest codziennie w godz. 8- 15.30
telefonicznie: 796 101 616 .
Można także zarejestrować się wysyłając mail: punkt@kstu.pl
Zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje i ulotki w załączniku.
Katarzyna Kocemba,br> Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień
Punkt Konsultacyjny
ul. Wójtowska 3/31, Kraków"

W listopadzie 2019 roku, z Okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora, obchodzonego 14.11, zgodnie z apelem wystosowanym przez Gminną Radę Seniorów w Olkuszu, wychowawcy wszystkich klas naszej szkoły przeprowadzili zajęcia z uczniami na temat szacunku wobec osób starszych.
tekst i zdjęcie: p. A.Chmiel


Relacja z 29.11.2019r. - Happeningu NO PROMIL, NO PROBLEM

p. .Chmiel


Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019
Chce mi się chcieć! - czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności


ADRESY PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH POMOCY SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Od początkuRelacja z "Marszu trzeźwości" 2018r.
31 maja - ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA
LIST DO RODZICÓW - PROGRAM PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU


24.10.2016r. - Happening "Afirmacja życia wolnego od uzależnień - taniec "belgijka"
Relacja z happeningu "Afirmacja życia wolnego od uzależnień - taniec "belgijka"