OGŁOSZENIA


Kontynuacja działań na rzecz poprawy jakości kształcenia przedszkolnego

Miło nam poinformować, iż Przedszkole Integracyjne nr 9 w Olkuszu jest jednym z realizatorów projektu „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - II etap”. Stanowi on kontynuację działań prowadzonych w naszym Przedszkolu w latach 2017 -2018. Tym razem wsparciem objęte zostaną wszystkie dzieci uczęszczające do placówki, a w szczególności:

- dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, dla których przewidziano wsparcie w postaci treningu przetwarzania słuchowego, treningu widzenia oraz zajęć w nowo powstałej sali doświadczenia świata (blok działań merytorycznych nr 1);

- dzieci z wadami postawy, dla których przewidziano zajęcia gimnastyki korekcyjnej (blok działań merytorycznych nr 2);

- dzieci, które w okresie rekrutacji uczęszczają do grup 4-, 5- i 6-latków objęte zostaną zajęciami zwiększającymi kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędne na rynku pracy.KONTAKT
Przedszkole Integracyjne Nr 9
w Olkuszu
ul. Kochanowskiego 2

(32) 643 36 91
integracja-olkusz@wp.pl