REKRUTACJA
Do obwodu szkoły należą ulice:

Fryderyka Chopina, Jana Pawła II, Marii Konopnickiej, Zygmunta Krasińskiego, Mikołaja Reja, Lucjana Rydla, Juliana Tuwima, Sosnowa,Jana KochanowskiegoRok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
w sprawie ustalenia szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz na rok szkolny 2022/2023


ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OLKUSZU
Klasa sportowa

REGULAMIN NABORU DO KLASY I SPORTOWEJ w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu na rok szkolny 2022/2023


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OLKUSZU


OŚWIADCZENIA DO WNIOSKU


Zgody i oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do oddziału sportowego na rok szkolny 2022/2023


Oświadczenia dotyczące danych osobowych


OŚWIADCZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE
Klasa integracyjna

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OLKUSZU


OŚWIADCZENIA DO WNIOSKU


ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU - klasa integracyjna


Oświadczenia dotyczące danych osobowych


OŚWIADCZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE
Klasa ogólnodostępna dzieci z obwodu szkoły

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA


ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ


Oświadczenia dotyczące danych osobowych


OŚWIADCZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE
Klasa ogólnodostępna dzieci spoza obwodu szkoły

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OLKUSZU


OŚWIADCZENIA DO WNIOSKU


Oświadczenia dotyczące danych osobowych


OŚWIADCZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE