ERASMUS
W listopadzie 2022 roku kończy się pierwszy, 15 miesięczny etap trwającego 6 lat międzynarodowego projektu w ramach AKREDYTACJI uzyskanej w akcji KA101 - Mobilność kadry edukacji szkolnej programu ERASMUS PLUS.
Główne cele ujęte w Planie Erasmusa obejmowały 3 obszary:
1. Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie umiejętności językowych
2. Podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie TIK
3. Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Realizując wyznaczone cele, nauczyciele brali udział w mobilnościach zagranicznych, takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnosili oni własne kompetencje zawodowe.
Dwie nauczycielki, Pani Jowita Gajos-Niewiara oraz Pani Elżbieta Bednarz podnosiły swoje umiejętności językowe uczestnicząc w kursie językowym organizowanym przez EUROCENTRES na Cyprze.
Pan Paweł Wilk szkolił się również w zakresie kompetencji komunikacyjnych z języka angielskiego w szkole językowej AM LANGUAGE na Malcie.
Pani Ewa Sroka kształciła się na szkoleniu w zakresie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w szkole IDIOTIKO FRONTISTIRIO GIORGOU CHARALAMBOUS LTD na Cyprze.
Wszystkie zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pozwoliły nie tylko na podniesienie kompetencji zawodowych uczestników, ale również pozwoliły na wymianę doświadczeń, informacji i pomysłów z nauczycielami z innych krajów z całej Europy. Prowadzący zajęcia używali nowoczesnej technologii, stosowali zróżnicowane metody nauczania oraz innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniach mieli również możliwość poznania dziedzictwa kulturowego odwiedzanych krajów.
Ten etap projektu kończy się a w ramach uzyskanej AKREDYTACJI programu ERASMUS PLUS nauczyciele będą w dalszym ciągu realizować postawione cele tak aby podnieść jakość pracy szkoły ale także by wzmocnić europejski wymiar szkoły.
Mamy nadzieję, że po zrealizowaniu postawionych celów w kolejnych etapach projektu udział w zagranicznych mobilnościach pozwoli na nawiązanie kontaktów z nauczycielami z placówek europejskich i chcielibyśmy, aby zaowocował on nawiązaniem współpracy z nimi w zakresie utworzenia wspólnego projektu związanego z wymianą uczniów.

Koordynator programu:
Ewa Sroka
Od początkuMiło nam poinformować, iż nasza szkoła uzyskała, jako jedna ze 159 placówek z całej Polski, AKREDYTACJĘ w sektorze Edukacja szkolna programu ERASMUS+ na lata 2021-2027.
Akredytacja Erasmus jest narzędziem dla organizacji zajmujących się edukacją dorosłych, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz edukacją szkolną, które chcą otworzyć się na międzynarodową wymianę i współpracę. Przyznanie akredytacji Erasmus potwierdza, że wnioskodawca opracował plan wdrożenia wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach swoich starań na rzecz rozwoju swojej organizacji.
Instytucje posiadające Akredytację będą regularnie otrzymywały środki finansowe na działania związane z wyjazdami zagranicznymi bez konieczności corocznego udziału w konkursach wniosków.
Po uzyskaniu Akredytacji nasza szkoła będzie mogła corocznie korzystać z palety możliwości: kursów i szkoleń metodycznych dla nauczycieli, wymiany dobrych praktyk oraz wymian uczniowskich (krótko- i długoterminowych).

Nasza szkoła przygotowując się do programu ERASMUS+ wzięła udział w programie eTwinning.
eTwinning to społeczność szkół w Europie, która oferuje platformę współpracy dla pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, itp.) z jednego z krajów europejskich, które tam właśnie komunikują się, współpracują, realizują projekty, dzielą się i, mówiąc krótko, czują się i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie.
Projekt, w którym brali udział nasi uczniowie trwał od stycznia do maja 2021r. i miał tytuł "The Motivation Path".

Projekt "Scieżka motywacyjna"

Pracowaliśmy wspólnie z uczniami i ich opiekunami z jedną szkołą w Rumunii, pięcioma szkołami w Turcji, jedną szkołą w Szwecji oraz ze szkołą w Elblągu.
Projekt ten był okazją dla uczniów do spędzenia czasu w okresie pandemii, którzy wykorzystując język angielski doskonalili swoje umiejętności w zakresie technologii informatycznych, korzystając z narzędzi web 2.0.
W trakcie realizacji nauczyciele ułożyli plan działania na wielomiesięczną współpracę.
Uczniowie tworzyli plakaty, układali origami łączyli, uczyli się kodować ale najbardziej podobały się wszystkim łączenia na żywo z uczestnikami projektu. Było dużo śmiechu ale też dużo się nauczyliśmy!