Gazetka szkolna"DWÓJECZKA"
"DWÓJECZKA" to kwartalnik, który nawiązuje do "Asów", czasopisma dla uczniów klas młodszych wydawanego w latach 1998 - 2007.

Pierwsze czasopismo "ASY" powstało w lutym 1998r. Miało klasowy charakter. Od 2001r. do pracy w zespole redakcyjnym zostali zaangażowani uczniowie klas młodszych, którzy byli chętni do współpracy i uzdolnieni humanistycznie. Dzieci samodzielnie szukały w literaturze dziecięcej interesujących wierszyków i tekstów, z czasem same zaczęły próbować swoich możliwości literackich. Ilustrowały napisane przez siebie teksty, tworzyły krzyżówki, rebusy, zagadki, a nawet humory. Interesowały się bieżącymi wydarzeniami szkolnymi i chętnie pisały z nich krótkie relacje. W roku szkolnym 2006/2007 gazetka miała nawet swoją stronę internetową.

W 2010r. kolejna klasa pierwsza podjęła pracę swoich poprzedników, ale został zmieniony tytuł gazetki. Uczniowie wspólnie ustalili, że gazetka będzie wydawana pt. "Dwójeczka". Tak zostało do dnia dzisiejszego. We wrześniu 2010r. został ogłoszony konkurs na logo gazetki. Wygrała go uczennica kl. VIb Paulina Freilich.

Numery archiwalne

Kliknij na obrazek gazetki, a przeczytasz poprzednie numery, które dostępne są w postaci dokumentu PDF. (Konieczny jest program Adobe Reader)

nr 1 nr 2 nr 3
nr 4 nr 5 nr 6
nr 7 nr 8 nr 9
nr 10 nr 11 nr 12
nr 13 nr 14 nr 15
nr 16 nr 17 nr 18
nr 19 nr 20 nr 21
nr 22 nr 23 nr 24
nr 25 nr 26


Opiekun: Grażyna Matyjasik

Wydawany od 2010r.

Nakład 30szt.