HYMN PRZERDSZKOLA

Być razem jak dwoje przyjaciół
Być razem jak kora i pień
Być razem nadzieję dać światu
Być razem na dobre i złe.
Być razem mieć uśmiech na twarzy
Być razem by dawać i brać
Być razem to droga dla wszystkich
Być razem bo na to nas stać.

ORGANIZACJA PLACÓWKI

 • przedszkole jest czynne od 6.00 - 17.00
 • przyjmujemy dzieci zdrowe i niepełnosprawne od 2,5 roku życia
 • prowadzimy grupy integracyjne z różnymi deficytami rozwojowymi na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w w/w grupach pracuje dwóch nauczycieli w godz. 8 00-13.00
 • realizujemy pracę wychowawczo dydaktyczną w oparciu o obowiązujące programy wychowania w przedszkolach masowych, odpowiednio modyfikowane do potrzeb i możliwości dzieci zdrowych i niepełnosprawnych
 • kadra : profesjonalna z dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie kształcenia specjalnego, terapii psychopedagogicznej, terapii SI, rehabilitacji metodą NDT-Bobath, PNF i Kinesiotaping-u
 • baza bogato wyposażona sala rehabilitacyjna, sala terapii SI, gabinet terapii indywidualnej, suchy basen, gabinet logopedyczny

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • zajęcia z języka angielskiego
 • rytmika
 • zajęcia ruchowe - „Drużyna Kangura”
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia na basenie (6-latki)
 • rehabilitacja indywidualna
 • zajęcia Integracji Sensomotorycznej
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia terapii pedagogicznej
 • zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • indywidualne zajęcia z surdopedagogiem)
 • indywidualne zajęcia z tyflopedagogiem

KALENDARZ IMPREZ

 WRZESIEŃ

 • „Cztery pory roku - JESIEŃ”

PAŹDZIERNIK

 • Spotkanie z policjantem – bezpieczeństwo, zagrożenia i ich zapobieganie.

 • Teatrzyk

LISTOPAD

 • Pasowanie na Przedszkolaka

 • Akcja „Góra Grosza”

GRUDZIEŃ

 • „Cztery pory roku - ZIMA”

 • Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”

 • Jasełka-wspólne śpiewanie kolęd

 • „Bal Sylwestrowy”

STYCZEŃ

 • „Bal Karnawały”

 • „Dzień Babci i Dziadka”

 MARZEC

 • „Cztery pory roku - WIOSNA”

KWIECIEŃ

 • „Dzień Ziemi”

MAJ

 • Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”

 • „Dzień Godności Osób Niepełnoprawnych”

 • Teatrzyk

CZERWIEC

 • „Cztery pory roku - LATO”

 • „Piknik Rodziny”