Procedura zapewniająca bezpieczeństwo dzieci
w Przedszkolu Integracyjnym nr 9 w Olkuszu w stanie epidemicznym.